top of page

Salus relaxo là một công thức cổ truyền của người Dao đỏ ở Tả Phìn. Khi ngâm chân các thảo dược tự nhiên trong bài thuốc sẽ phát huy tác dụng, làm khí huyết được lưu thông, kích thích thần kinh, giảm đau nhức mỏi chân và các hiện tượng chân bị lạnh, ê buốt, cước vào mùa đông.

----------------

SALUS RELAXO are three bottles of liquid herbs for foot baths. It helps relieve aches and pains of the feet, stimulate acupuncture and the blood circulation. On top of that, it can cure insomnia and headache, as the herbs will sooth your soul and prepare you for a good night sleep.

Red Dao Foot Bath

₫90,000가격
  • Thành phần: Sambucus, Mussaenda, Ficus, Elsholtzia

bottom of page